Velký švýcarský salašnický pes / Greater Swiss Mountain Dog

Vrh A / Litter A

Holly Pali Lookout & ICh. Clark z Grandorfa

Datum narození: 14.8. 2010 / Date of birth: 14 August 2010
5 štěňat (3 kluci a 2 holky) / 5 puppies (3 boys & 2 girls)
 

 

          Matka / Dam:                                                    Otec / Sire: 

 Holly Pali Lookout                               ICh. Clark z Grandorfa

  Zdravotní výsledky / Health Results:                     Zdravotní výsledky / Health Results:

   DKK 0/0 (HD A)                                                 DKK 0/0 (HD A)

   DLK 0/0 (ED A)                                                  DLK 0/0 (ED A)

   OCD neg.                                                          OCD neg.

  

 
 

Holly se 14.8.2010 narodili 3 kluci a 2 holčičky. Fotky štěňátek najdete pod jejich jmény v levém menu.

Otcem štěňátek je Interšampion Clark z Grandorfa z Chovatelské stanice Clark's Future. Oba rodiče mají výborné povahy, jsou bezproblémoví s dětmi a zároveň neúplatní hlídači svého teritoria. Clark je velmi úspěšný na výstavách a věřím, že toho má ještě hodně před sebou. Holly je dlouhodobě v přípravě na canisterapeutické zkoušky a doufáme, že po odchování štěňátek se budeme moct canisterapii začít věnovat naplno. Jak Clark, tak i Holly mají nulovou dysplazii (DKK 0/0, DLK 0/0, OCD neg.), tudíž ani u štěňátek by se neměly objevit žádné problémy s klouby. Naše štěňátka jsou, stejně jako naše Holly, odchovávána na farmě uprostřed Beskyd tj. v prostředí velice podobném tomu, odkud původní švýcarští salašničtí psi pocházeli.

*************************************

On 14 August 2010 Holly gave birth to 3 boys and 2 girls. Photos of our puppies can be found under their names in left-hand menu.

Father of our puppies is Interchampion Clark z Grandorfa from Clark's Future Breeding Kennel. Both parents have excellent characters, are very friendly with children while being also really good watchdogs. Clark is very succesfull at dog shows and I believe his biggest time is still to come.  Holly is being continuously prepared for canis therapy exams and we hope to be able to start with animal therapy soon after our puppies are in their new homes. Both Clark and Holly have zero dysplasia (DKK 0/0, DLK 0/0, OCD neg.), so neither puppies should suffer from this disease. Our puppies are brought up in a Beskydy Mountain farm, where also our Holly grew up, which means they are raised in environment very similar to Swiss mountain farms where these dogs originally came from.