Vystavování psa

Na každé výstavě se pes musí předvést jak v postoji, tak i v pohybu. Připravte se na to, že rozhodčí bude na pejska sahat, může mu prohmatávat osvalení, ocas (jestli na něm nejsou zálomky), bude mu kontrolovat zuby a pejskům taky varlata. Je tedy velice důležité, aby byl pejsek zvyklý na to, že se jej dotýká cizí osoba a take na ostatní pejsky, jelikož ve výstavním kruhu bývá většinou vice psů najednou.

Co s sebou na výstavy

·         Pet Passport/Očkovací průkaz

·         Vstupní list na výstavu (obdržíte poštou po přihlášení psa na výstavu)

·         Průkaz původu psa

·         Výstavní vodítko případně jiné speciální vodítko, s kterým jste zvyklí vystavovat

·         Spínací špendlík nebo pouzdro na upevnění výstavního čísla

·         Deku a misku na vodu pro pejska případně pamlsky

 

Průběh výstav

Veterinární přejímka psa

Ráno se vystavovatel musí se svým psem zúčastnit veterinární přejímky psa, kde se kontroluje zda jsou všechna povinná očkování platná. Přesný čas veterinární přejímky bývá uveden na přihlášce nebo v propozicích výstavy. Poté si vystavovatel vyzvedne výstavní katalog, desky s předtiskem výstavního posudku a take výstavní číslo , které si upevní na viditelné místo, nejlépe na levou paži. Doporučuji hned potom vyhledat váš výstavní kruh. Podle rozpisu čísel vystavovaných pejsků pak můžete odhadnout, kdy asi přijdete na řadu. Je důležité být u kruhu včas, abyste nepropásli váš čas vystavování. Bohužel se mnohdy nevyhnete delšímu čekání, ale je vždy lepší být na místě brzy, než ve stresu a na poslední chvíli. Váš stres totiž velice rychle přenesete taky na pejska a ten s vámi pak může odmítnout spolupracovat.

Nástup do výstavního kruhu

Když přijde na řadu vaše třída, vyzve vás vedoucí kruhu k nástupu do kruhu a vyzvedne si od vás desky s diplomem a posudkovým listem . Nezapomeňte, že vašeho pejska nikdo nebude volat jeho jménem, ale jen podle výstavního čísla, které vám bylo přiděleno. Nástup do kruhu a řazení psů vždy probíhá dle přidělených čísel vzestupně. Poté většinou rozhodčí požádá všechny vystavovatele, aby se s pejsky proběhli v kruhu dokola. Běhá se klusem proti směru hodinových ručiček, rozhodčí stojí uvnitř kruhu a pejsek musí běžet po vaší levé straně, aby jej rozhodčí po celou dobu dobře viděl a vy jste nezakrývali jeho pohyb svým tělem. Pejsek by měl klusat se vztyčenou hlavou (tomu můžete pomoci přitaženým vodítkem), pevným hřbetem, měl by běžet jakoby volně a prostorně a to s minimem námahy.

Kontrola chrupu

Někteří rozhodčí mohou zahajovat posuzování tím, že nejdříve zkontrolují všem pejskům chrup. Kontrola chrupu probíhá buď tak, že rozhodčí si skus a zuby psa prohlédhe sám. V tomto případě je na vás dát pejskovi povel “zuby” a zajistit, aby pes rozhodčímu neuhýbal a nechal si chrup prohlédnout.  Druhá varianta je, že rozhodčí požádá vás, abyste mu chrup pejska předvedli. To znamená, že nejdříve musíte rozhodčímu ukázat skus a to tak, že jemně odhrnete přední pysky zatímco držíte tlamu pejska zavřenou. Pak bude ještě rozhodčí chtít zkontrolovat počet zubů tzn. že vy budete muset pejskovi jemně otevřít tlamu a případně opět odhrnout pysky tak, aby rozhodčí mohl zkontrolovat všechny zuby psa, včetně zadních stoliček. Já osobně doporučuji mít pejska pro kontrolu chrupu posazeného tak, abyste stáli za ním a zajistili tak, že vám pejsek nebude couvat a uhýbat.

Posuzování v postoji

Následuje individuální posuzování jednotlivých pejsků, které opět probíhá dle přiřazených čísel. Až budete vyzváni rozhodčím, předstoupíte před něj se psem tak, aby pejsek stál bokem k rozhodčímu tzn. že rozhodčí bude vidět jeho celé tělo z profilu. Správný výstavní postoj u VŠSP je, že přední nohy psa směřují kolmo k zemi, zadní nohy směřují od hlezna také kolmo k zemi tak, že kloub svírá tupý úhel, hlava vztyčená, hřbetní linie je rovná, ocas volně svěšený. Pejsek by měl být ideálně v očním kontaktu se svým pánem, případně sledovat jeho pravou ruku.

Pejskek by měl být schopen ve výstavním postoji vydržet i několik minut, tohle ale vyžaduje dlouholetou praxi. Není problém, a to zejména u mladých psů, pokud vám pejsek vydrží stát jen několik vteřin. Klidně mu na moment dejte volno a potom znova povel “postoj”. Většina rozhodčích bývá velice tolerantní a nikdo neočekává od štěňátka, že vydrží nehybně stát třeba celou minutu.

 

                   

Posuzování v pohybu

Po posouzení v postoji budete vyzvání k předvedení pejska v pohybu. Tenkokrát vás rozhodčí požádá, abyste se s pejskem proběhli v klusu rovně napříč výstavním kruhem tzn. kolmo od rozhodčího a potom zpět přímo k rozhodčímu. Myslete prosím na to, že kolmo na rozhodčího nesmíte běžet vy, ale musíte tak vést vašeho pejska, aby byl rozhodčí schopen posoudit korektnost posunu jeho končetin.

Vyhlášení pořadí

Po skončení hodnocení všech jednotlivců pak rozhodčí vyhlásí pořadí prvních čtyřech pejsků, kteří obdrželi hodnocení "výborný" nebo "velmi dobrý" a zadá případné tituly. Nejúspěšnější psi z jednolivých tříd pak postupují do finálových soutěží. Všichni pejsci obdrží slovní posudek a známku. Jestli váš pejsek postupuje dál, se dozvíte při převzetí posudku a diplomu od vedoucího kruhu. Ve výstavní kanceláři si pak můžete nechat také zapsat známku a pořadí do průkazu původu.

 

Na závěr

Mějte prosím na paměti to, že i když zrovna rozhodčí neposuzuje vašeho pejska, neznamená to, že se třeba nedívá právě na vás. Snažte se tedy mít pejska stále v tzv. volném postoji. To znamená, že by pejsek měl stát a to vždy mezi vámi a rozhodčím tak, aby na něj mel rozhodčí dobrý výhled a mohl jeho postoj rychle porovnat s např. právě posuzovaným psem. Pejsek by rozhodně v kruhu neměl ležet nebo se s vámi přetahovat o vodítko případně si hrát s dalším psem.