Nácvik plošného vyhledávání / Area Search Training

16.03.2014 18:08

Tento víkend nás čekalo další společné cvičení s naší Záchrannou brigádou, které bylo zaměřeno na plošné vyhledávání. Cvičilo se v těžko dostupných terénech u lesa a navíc za neplánovaně ztížených podmínek - déšť a střelba. Roxy nemá se střelbou žádný problém a ani déšť jí při práci nevadil. Do akce šla jako vždy s vervou a bez problému vyhledala a krásně označila všechny figuranty. Pracovala samostatně i na větší vzdálenost a ani označení figuranta ve výšce ji nedělalo problém. S její prací a nadšením i přes ztížené podmínky jsem byla velice spokojena.

*****

This weekend we participated in another common training with our SAR Brigade. We trained area search and rescue in rough terrains by forest and also in difficult conditions - rain and gun shooting. We knew already that our Roxy has absolutely no problem with shooting and neither rainy weather caused her any difficulties. She was very enthusiastic to work again, as usual, and she found and pointed out with barking all helpers perfectly. She was working independently and in a distance and also helpers hidden at the height made her no problems at all. I was very satisfied with her work especially despite the rough conditions.

 

 

www.seznam.cz, www.centrum.cz, www.najisto.cz, www.google.com,