Klubová a speciální výstava KŠSP Jedovnice / Club and Specialty Dog Show Jedovnice

16.09.2020 09:52

O víkendu se konaly dvě klubové výstavy (klubová a speciální) Klubu švýcarských salašnických psů. Za plemeno ESP naši chovatelskou stanici reprezentovaly Ejty (Crazy 88 Swiss Tricolor) a naše Roxy (Aireen zpod Ondřejníka). Obě fenky získaly moc pěkné posudky a hodnocení, z čehož máme velkou radost. 

*****

 

Last weekend two dog shows (Club Show and Specialty Show) of our Swiss Mountain Dog Club took place. Our breeding kennel was represented by two Entlebucher bitches - Ejty (Crazy 88 Swiss Tricolor) and our Roxy (Aireen zpod Ondřejníka). Both got very nice opinions from the judges for which we're very happy and proud. 

 

Výsledky / Results:

 

Pátek 11.září 2020 / Friday 11 Sep 2020

Aireen zpod Ondřejníka - Výborná/Excellent 2 (třída veteránů)

 

Sobota 12.září 2020 / Saturday 12 Sep 2020

Aireen zpod Ondřejníka - Výborná/Excellent 1, Best of Veteran (třída veteránů/veteran class)

Crazy 88 Swiss Tricolor - Výborná/Excellent 1 CAC (pracovní třída/working class)

 

Dcera Crazy 88 Swiss Tricolor a matka Aireen zpod Ondřejníka (daughter and mother)

 

Aireen zpod Ondřejníka

 

 

www.seznam.cz, www.centrum.cz, www.najisto.cz, www.google.com,