All That Jazz Swiss Tricolor na svojí první výstavě / All That Jazz Swiss Tricolor at his first Dog Show

07.01.2015 18:18

Minulý víkend se náš odchovanec ESP All That Jazz ST úspěšně zúčastnil svojí první výstavy. Na Národní výstavě v Brně získal ve třídě dorostu známku 'Velmi nadějná 1' s velmi pěkným posudkem od pana rozhodčího MVDr. Františka Šimka. Pochválen byl za pěkný formát a kostru a také za klidnou povahu, čehož si hodně vážíme. Jazz také reprezentoval plemeno ESP v závěrečných soutěžích za třídu dorostu. 

*****

Last weekend our Entlebucher boy from A litter All That Jazz ST successfully participated in his first dog show. At National Specialty Show in Brno he obtained in Puppy Class 'Very promising 1' and got really nice evaluation from judge MVDr. František Šimek. Judge specifically highlighted his nice format and good bones as well as his calm character of which we're really proud. Jazz also participated in final competitions where he represented Entlebucher Cattle Dog breed in the Puppy Class. 

 

www.seznam.cz, www.centrum.cz, www.najisto.cz, www.google.com,